INSCHRIJFDAGEN 18-19

INSCHRIJFDAGEN 18-19

Evenals voorgaande jaren organiseert de jeugdafdeling weer inschrijfdagen voor het nieuwe seizoen (2018-2019). Elke speler die lid wil blijven van onze vereniging, dient zich op deze dagen te melden en de contributie te voldoen. Aanmelden is mogelijk in de kantine:

Zaterdag 24 maart     9.00-12.00 uur
Maandag 26 maart    18.00-20.00 uur
Woensdag 28 maart  18.00-20.00 uur

Het contributie-bedrag is:

 • 53,00              Euro voor JO7-JO6
 • 103,00            Euro voor JO13-JO11-JO9
 • 125,00            Euro voor JO19-JO17-JO15


Betaling:

 • JO19-JO17-JO15 -spelers kunnen uitsluitend via een machtiging betalen.
  Deze dient door de rekeninghouder ondertekend te worden!
  Via deze machtiging zullen tevens eventuele boetes voor gele/rode kaarten geïncasseerd worden.
 • JO13-JO11-JO9 en JO7 kunnen contant betalen, maar de voorkeur gaat uit naar
  betalen per pin-transactie of middels het invullen van een machtiging
 • Denk bij de automatische incasso ook aan het IBAN nr!

Bent u op deze dagen verhinderd, dan dient u zich voor 24 maart per mail (mpaulussen@home.nl) te melden bij ondergetekende.

Spelers die zich niet melden, worden automatisch van de ledenlijst afgevoerd.


Wij vragen tevens aandacht voor de volgende zaken:

 • Inschrijven betekent niet automatisch dat uw kind ook wordt ingedeeld. Een mogelijk tekort aan jeugdleiders zou kunnen betekenen dat wij niet alle spelers kunnen plaatsen. Mocht dit zich voordoen, dan zal SVC2000 als maatstaf de duur van het lidmaatschap van uw kind hanteren.
 • Deze inschrijfdagen zijn uitsluitend bestemd voor spelers die reeds lid zijn van onze vereniging, niet voor nieuwe leden!
 • Spelers waarvan de contributie vergoed wordt door een instantie (Stichting Leergeld en Jeugd Sportfonds Limburg), dienen zich ook te melden tijdens de inschrijfavonden.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap