Informatie algemene ledenvergadering

Heb je vragen en/of opmerkingen? Stuur dan graag een mail naar info@svc-2000.nl

Zoals jullie allemaal misschien al weten, zal op vrijdag 13 december a.s. de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats vinden. Graag nodigen we alle leden uit om bij deze avond aanwezig te zijn. Om je voor te bereiden op deze vergadering kun je de verschillende jaarstukken hieronder inzien en eventueel uitprinten. De avond zal starten om 20.30 uur

Agenda

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

 1. Openingswoord door de voorzitter
 2. Mededelingen/eventueel ingekomen stukken voor de algemene ledenvergadering
 3. Vaststelling beknopt verslag van de algemene ledenvergadering van 14 december 2018
 4. Vaststelling beknopt verslag van de extra algemene ledenvergadering van 11 oktober 2019
 5. Benoeming bestuur
  1. Bekrachtiging schriftelijke, tussentijdse benoemingen bestuursleden
  2. Herbenoeming bestuursleden
 6. Vaststelling jaarverslag 2018-2019
 7. Vaststelling financiële jaarstukken 2018-2019
 8. Verslag kascontrolecommissie
 9. Benoeming kascontrolecommissie
 10. Vaststelling begroting seizoen 2019-2020
 11. Vaststelling contributie seizoen 2020-2021
 12. Vrijwilligerstekort vs. contributieprijs
 13. Communicatie binnen de vereniging
 14.  — Pauze —

   

 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Financiële stukken

De financiële stukken (voor de agendapunten 7 en 10) liggen in ‘de Aftrap’ ter inzage op vrijdag 13 december 2019 van 19.45 uur tot 20.15 uur. De penningmeester zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Downloads

Share via
Copy link
Powered by Social Snap