Lidmaatschap opzeggen/wijzigen

Wil je stoppen met voetballen, naar een andere vereniging gaan, je lidmaatschap veranderen of ga je verhuizen? Hieronder zie je wat je dan moet doen. Heb je na het lezen van deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@svc-2000.nl.

Verhuizing of wijziging betaalrekening

Wil je persoons- of adresgegevens wijzigen, dan kan dit door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@svc-2000.nl. Geef in deze e-mail aan wanneer de wijziging ingaat. Gebruik je de voetbal.nl app? Dan kun je via de instellingen in deze app je contactgegevens wijzigen. Het wijzigen van betalingsgegevens kan alleen schriftelijk door het afgeven van een nieuwe machtiging.

Opzeggen lidmaatschap

Indien je het lidmaatschap bij SVC2000 wil opzeggen dan kan dit door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@svc-2000.nl. Opzeggen bij alleen de leider van het team is niet voldoende! BELANGRIJK!: De schriftelijke opzegging voor het opvolgende seizoen moet vóór 1 juni van het lopende seizoen worden ingediend. De verplichting tot contributie blijft van kracht tot het einde van het lopende seizoen.

Opzegging wordt pas in behandeling genomen en contributie verplichting blijft bestaan totdat alle eventueel door de vereniging in bruikleen beschikbaar gestelde spullen zijn ingeleverd. Zeg je op na 1 juni dan ben je over het opvolgende seizoen de hele contributie verschuldigd.

Naar een andere vereniging

Wil je een overschrijving aanvragen naar een andere vereniging dan loopt dit via de nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging meld je als speler aan via Sportlink. Vervolgens wordt de oude vereniging automatisch op de hoogte gebracht. Een overschrijving kan niet worden voltooid als niet aan de betalings- en andere verplichtingen is voldaan bij de oude vereniging. Overschrijvingen moeten uiterlijk 15 juni in Sportlink gemeld zijn. Bij een pupillenverklaring geldt de datum van 15 juni overigens niet. Je bent over het lopende seizoen contributie plichtig.

Per 1 juli worden alle automatische incasso machtigingen door ons ingetrokken. Indien het lidmaatschap niet voor 1 juni is beëindigd wordt er opnieuw contributie geïnd.  

Van spelend naar steunend lid

Wil je het lidmaatschap wijzigen van spelend lid naar steunend lid, dan kan dit door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@svc-2000.nl. Wil je met ingang van het nieuwe seizoen steunend lid van SVC2000 worden doe dit verzoek dan uiterlijk 1 juni.

SVC2000 zorgt vervolgens voor aanpassing van het contributiebedrag. Om van steunend lid spelend lid te worden geldt dezelfde procedure.