Nieuws uit de bestuurskamer

Heb je vragen en/of opmerkingen? Stuur dan graag een mail naar info@svc-2000.nl

Bedankt – We gaan weer vooruit kijken!

Na een roerige tijd en 3 Algemene Leden Vergaderingen is er op 4 mei 2020 gestemd voor een nieuw dagelijks- (DB) en algemeen bestuur (AB). Door alle beperkingen i.v.m. het COVID-19 virus moest de ALV meermaals worden uitgesteld. Uiteindelijk heeft verandering in wetgeving ervoor gezorgd dat het toegestaan is dat de stemming online geldig kon plaatsvinden. Niet ideaal, wel noodzakelijk om voortgang van de vereniging te kunnen garanderen. Unaniem heeft de vergadering ingestemd met de benoeming van Niek Aalbersberg, Miranda Janssen en Peter Schroots als DB en Bart Cox, Paul Simons, Jo Strous, Frans Baltissen, Teun Smeets en Ron Wouters als AB. Bart Cox zal ondersteunend/aanvullend in de rol van voorzitter actief zijn. Aangezien het bestuur momenteel volgens de verenigingsrichtlijnen uit maximaal 9 mensen mag bestaan, zal Ronald Vorage adviserend in het bestuur deelnemen.

Circa 80 mensen hebben aan de livestream deelgenomen. We willen de leden dan ook danken voor de getoonde steun. In de afgelopen jaren is veel zichtbaar en niet zichtbaar werk verricht om SVC2000 op een hoger plan te krijgen. We willen de afgetreden bestuursleden dan ook danken voor de inzet in de afgelopen periode.

Covid-19 – Jeugd (t/m 18) mag weer sporten! …

Dinsdag 21 April werd vanuit de overheid gemeld dat jeugd t/m 18 jaar weer mag gaan sporten. De gemeente Roermond heeft op 29 april gecommuniceerd dat trainingen weer mogen starten vanaf 30 April. Dit kan echter alleen plaatsvinden onder strenge regels die vanuit de gemeente gehandhaafd gaan worden. Het betreft een complexe situatie waar we als club nog nooit mee te maken hebben gehad en dit vraagt een serieuze aanpak. Boetes zijn niet mild, maar nog veel belangrijker vinden we de gezondheidssituatie van onze vrijwilligers en leden.

Vanaf vorige week zijn we aan het inventariseren wat het animo is bij trainers en spelers. Er zal voldoende begeleiding moeten zijn om verantwoord trainingen te kunnen laten doorgaan.

Daarnaast zullen er een aantal “bijbaantjes” moeten worden ingevuld. Gedurende de trainingen zal er een poortwachter moeten zijn die ongenode mensen buiten de deur houdt en het beleid handhaaft. Tevens zijn er speciale voorschriften betreffende toiletten en het brengen en ophalen van de kinderen. Buiten de kinderen en trainers heeft niemand toegang tot het sportcomplex en halen en brengen moet plaatsvinden middels een kiss&ride zone (iedereen blijft in de auto). Indien ouders deze discipline niet kunnen opbrengen, zal het kind ook niet worden toegelaten tot de training. Als club hebben we een rapportageplicht richting de gemeente; wie traint wanneer!

We hopen jullie snel middels de geëigende kanalen op de hoogte te brengen betreffende de trainingen. We denken te starten met de kinderen tot 12 jaar, aangezien hier de regels soepeler zijn betreffende de afstand houden. Daarna hopen we de andere groepen t/m 18 jaar te laten starten. In alle gevallen houden we ons aan de regels opgesteld door RIVM en overheid

COVID-19 – Gevolgen voor SVC2000

Natuurlijk is het ergste gevolg van COVID-19 dat er mensen ziek worden en zelfs overlijden Daarnaast kunnen we momenteel onze hobby voetbal niet meer uitvoeren. De vereniging mist noodzakelijke inkomsten uit de kantine, maar veel vaste kosten blijven wel doorlopen. Wat sponsoring gaat doen is een groot vraagteken. Ook kunnen we voor de betaalde contributie niet het voetbal bieden waar je/U recht op hebt. Dit is uiteraard zeer vervelend en dat snappen we. Onze eerste taak is om als vereniging gezond te blijven. Op het moment dat de gevolgen van COVID-19 op de verenigingsbegroting meer duidelijk zijn zullen we over aanverwante beslissingen communiceren. We rekenen in deze op jullie begrip en vertrouwen.

Communicatie – Gesprek in plaats van social media

Als bestuur hebben we ervoor gekozen dat social media niet het geëigende platform is voor de verenigingscommunicatie. Het is prima bruikbaar voor informatie, maar niet voor het delen van inzichten. Indien er zaken zijn die U/jij met het bestuur wil bespreken is het enige geldige kanaal info@svc-2000.nl. Het bestuur zal dan contact met je opnemen en indien nodig een afspraak maken om het thema te bespreken met minimaal 2 bestuursleden. Mails en apps op privé-adressen worden als niet ontvangen beschouwd. Als bestuur willen we met de leden in gesprek, elkaars meningen horen, waar nodig discussiëren en met respect tot de juiste oplossing komen.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap