Paul Cox erelid van SVC2000

Afgelopen zondag tijdens de seizoensopening van SVC2000 is Paul Cox het erelidmaatschap van SVC2000 toegekend. Tijdens het 7×7 Toernooi, dat traditioneel gehouden wordt bij de opening van het seizoen, werd Paul in het zonnetje gezet voor zijn langdurige, trouwe, sympathieke en veelvuldige inzet voor SVC2000 en eerder S.V. Victoria Roermond. Onze voorzitter Arno Bendermacher had de eer om Paul de bij het erelidmaatschap behorende oorkonde die gemaakt is door Marielle Jereskes te overhandigen.

Arno: “De toekenning van een erelidmaatschap is uiterst zeldzaam. In het huishoudelijk regelement zijn hiervoor een aantal criteria opgenomen waaraan Paul meer dan voldoet. Paul is bijvoorbeeld bijna 40 jaar onafgebroken vrijwilliger bij de vereniging en heeft al decennialang de zorg over de materialen. Hij was vrijwel elke dag te vinden op ‘zijn werkplek’ op sportpark de Wijher waar hij door de jaren heen met veel overgave allerlei klussen oppakte, varierend van de kwaliteit van het ballenbestand, repareren van materialen, bouwen van dug-outs tot en met het – recent – mee bouwen en inrichten van een nieuwe opslagruimte.”

Tot het erelidmaatschap werd unaniem besloten waaruit temeer de waardering voor Paul en zijn verdiensten voor onze vereniging blijkt. Arno vervolgt: “Paul staat bekend als een opgeruimde, sympathieke man waarop nooit tevergeefs een beroep wordt gedaan. Hij is een clubman, is loyaal en heeft bij SVC2000 veel sporen verdiend door zijn vakkundigheid op allerlei gebieden in te zetten. Hoewel hij om gezondheidsredenen nu niet actief kan zijn, blijft er over en weer sprake van een nauwe betrokkenheid. SVC2000 en Paul Cox zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als Bestuur van SVC2000 willen wij Paul op deze manier onze dankbaarheid voor alles wat hij voor de vereniging betekend heeft en vast nog gaat betekenen overbrengen. Het is een eer die Paul meer dan toekomt.”

Share via
Copy link
Powered by Social Snap