Sportiviteit & respect

SVC2000 en sportiviteit en respect!

Binnen SVC2000 is sportiviteit en respect erg belangrijk. Het is goed voor ons imago en we vinden het belangrijk dat iedereen binnen SVC2000 zich bewust moet zijn van de gangbare waarden en normen en deze vanzelfsprekend moet hanteren. We zijn een voetbalvereniging, die met passie voetbalt maar niet wil winnen ten koste van alles. Binding en saamhorigheid staat voorop. Als we erin slagen een leuke club te zijn voor iedereen, dan binden we mensen aan SVC2000 voor het leven. Als actieve sporters maar ook als toeschouwer of als kaderlid.

Met het sanctiebeleid, dat in 2016 is vastgesteld, geven we concreet invulling aan wat “Sportiviteit en respect” binnen SVC2000 inhoudt. Het sanctiebeleid is opgesteld vanuit de praktijk bij SVC2000. Onze leiders onderschrijven deze aanpak en passen deze toe.

Incident melden

Er kunnen zich natuurlijk altijd incidenten voordoen die niet passen binnen de gangbare waarden en normen. Het is dan belangrijk om hier melding van te maken zodat de sanctiecommissie het incident kan onderzoeken en indien nodig aan de hand van het sanctiebeleid kan optreden.

Voetbal.nl app

Voor meer informatie omtrent kleedkamers, velden, scheidsrechters, clubnieuws en veel meer kun je nu ook terecht op de vereniging pagina in de voetbal.nl app.