Uit de bestuurskamer #1

UIT DE BESTUURSKAMER #1 (01-09)

In de algemene ledenvergadering van 14 december werden afspraken gemaakt over het verbeteren van de communicatie binnen SVC2000. Deze nieuwsbrief is één van die afspraken. Voortaan gaan we na elke bestuursvergadering voor onze leden vermeldenswaardige zaken in de rubriek ‘Uit de bestuursvergadering’ publiceren.

Met deze keer de allereerste publicatie, alvast veel leesplezier!


Download nieuwsbrief

Share via
Copy link
Powered by Social Snap