Uit de bestuurskamer #2

Hoe bevalt ie?

Eigenlijk zijn we heel benieuwd hoe onze nieuwsbrief bevalt: was de inhoud zinvol? Wordt ie gelezen? Laat ons weten wat je ervan vindt, zeker als je verbetersuggesties hebt! In deze tweede nieuwsbrief informeren we leden en lezers van de website opnieuw in kort bestek over enkele onderwerpen, waarover we ons als bestuur hebben gebogen.

Zijn er vragen naar aanleiding van dit nieuws, dan bel onze voorzitter: Arno Bendermacher mobiel op 06 53 15 42 13 of stuur een e-mail naar arno.bendermacher@ziggo.nl.

Onze speelsters naar Frankrijk

Groot nieuws! Op 15 juni gaat er een bus vol SVC2000-speelsters naar Valenciennes om de WK vrouwenwedstrijd Nederland-Kameroen bij te wonen. Het is ons gelukt om 50 kaartjes te bemachtigen.

Vrouwen- en meidenspeelsters (12 jaar en ouder) van onze vereniging kunnen mee tegen een gereduceerd bedrag (inclusief entree, reis, lunchpakketje, verzekering en begeleiding). Ook toekomstige vrouwenspeelsters, die per volgend seizoen naar SVC2000 worden overgeschreven, krijgen de kans om mee te gaan.

SVC2000 biedt speelsters hiermee een unieke kans om het Nederlands Oranjeteam vrouwen van dichtbij op hoog niveau te zien schitteren. Thuisblijvers zijn welkom om in onze kantine op het grote scherm de wedstrijd te komen kijken, samen met andere voetbalvrienden.

Waar zetten we op in voor 2019-2023

De periode van het Visieplan 2015-2019 loopt binnenkort af. We gaan dus van start met de voorbereiding van een plan voor de komende periode 2019-2023. Als het lukt, dan leggen we dit nog voor de zomervakantie aan de leden voor.

Voor ons als bestuur vormen visie en strategie de leidraad voor het besturen van de vereniging. Het bevat een toekomstbeeld als punt aan de horizon en doelstellingen om daar te komen. Het geeft het bestuur ook houvast, want de leden hebben de voornemens voor vier jaar onderschreven. Er is dus draagvlak.

We willen dit proces samen met onze leden in een drietal spiegelsessies doorlopen. Graag horen we van jullie waar we de komende jaren op moeten inzetten, wat goed en niet goed gaat, waar we mee moeten starten of stoppen, wat we meer of juist minder moeten doen. Het liefst praten we met mensen uit alle geledingen van onze club: mannen, vrouwen, jongens, meiden, ouders, toeschouwers en natuurlijk onze vrijwilligers.

Wie heeft er zin en tijd om hierover mee te denken en is bereid om drie avonden met ons aan tafel te gaan? Laat het even weten via een e-mail naar onze secretaris Francine van Megen: secretaris@svc-2000.nl.

Commissiestelsel

Onze structuur bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Voor de seniorenafdeling bestaat een commissie, voor de jeugdafdeling ook, enz. Elke commissie staat onder leiding van een bestuurslid.

We komen in deze commissies mensen tekort, dus zijn op zoek naar uitbreiding; betrokken leden, die mee willen denken en enkele taken op zich gaan nemen. Het is dankbaar werk, je maakt deel uit van een team en draagt bij aan het stapsgewijs verbeteren van onze vereniging. Denk er eens over na. Wil je er meer over weten, mail dan naar secretaris@svc-2000.nl.

Wist je dat

  • Iedereen die meespeelt in een wedstrijd, speelgerechtigd lid moet zijn? Een team dat een iemand opstelt die dat niet is, loopt het risico op een hoge boete en punten in mindering op de ranglijst
  • 28 maart om 18.30 uur weer een inloopmoment is, om vragen te stellen en onderwerpen bespreekbaar te maken bij het bestuur. Heb je iets, dan loop even binnen!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap