Uit de bestuurskamer – ’21 #1

Heb je vragen en/of opmerkingen? Stuur dan graag een mail naar info@svc-2000.nl

Het treurige beeld van een volledig leeg sportcomplex kunnen we hopelijk snel achter ons laten. Geduld en discipline wordt een steeds lastiger goed. Maar gelukkig krijgen steeds meer voetballers de gelegenheid om weer te sporten bij de club en dat is hard nodig. Eenieder is toe aan dat extra verzetje, de kop leeg maken, even lekker uitleven op de wei en mogelijk dat we snel ook weer een kopje koffie, een AA, wat fris of een pilsje kunnen nuttigen. Allemaal ingrediënten die wij als bestuur jullie en onszelf gunnen. Maar net als de rest van Nederland wachten we totdat de seinen op groen worden gezet. We gaan volop voor betrokkenheid; we willen graag dat de leden van SVC2000 zich thuis voelen bij onze club en hier ook iets voor willen doen en dan een merendeel aan plezier terug gaan krijgen. Naar SVC2000 komen moet een invulling in de week zijn dat je niet wilt missen!

Indien er zaken zijn die jij met het bestuur wilt bespreken, stuur een e-mail naar info@svc-2000.nl. Daarnaast zullen na de Corona-tijd inloop uurtjes plaatsvinden in onze kantine. De ALV (Algemene Leden Vergadering) wordt gepland als fysieke bijeenkomsten weer zijn toegestaan.

Covid-19 - Corona

Nederland is volop aan het vaccineren en dat is de enige weg naar de oplossing. Met elk vaccin dat gezet wordt ontstaat er iets meer vrijheid. Momenteel wordt er gepraat over openen van terrassen, scholen en de avondklok zal worden afgeschaft. Mooie vooruitzichten. Een beslissing op sportgebied zal dan niet lang meer op zich laten wachten. Als SVC2000 blijven we de berichten van de overheid, het RIVM, de gemeente en de KNVB volgen. Afhankelijk daarvan kunnen we handelen. Op dit moment willen we alle families die zijn getroffen met Corona-zieken veel sterkte toewensen vanuit het bestuur. Dit geldt ook voor alle ondernemers en onze sponsoren die hard zijn getroffen. Relativeren is belangrijk in deze tijd, voetbal is natuurlijk heel belangrijk, maar gezondheid en de basis levensbehoeftes (inkomen) staan op de ladder toch nog een treetje hoger. Blijf allemaal gezond en laat het jullie goed gaan!

Iedereen doet mee!

Om de inkomsten van de vereniging op peil te houden en daarmee de voetbalmogelijkheden en het bestaansrecht te behouden zullen we vanaf komend seizoen van iedereen binnen de club (onze senioren-leden en de ouders van jeugdspelers) één keer in het jaar een fysieke bijdrage verwachten. Wat is nu één keer per jaar, als je dit ook nog kunt plannen en voldoende tijd vooraf wordt gevraagd? Een paar uurtjes papier ophalen of in de kantine helpen. Zoals in de vorige editie beschreven zullen we het plan verder gaan uitwerken en gaan starten. We hopen op enthousiaste meedenkende leden, alleen dan gaan we met zijn allen echt stappen maken.

Contributie en Corona

In de afgelopen periode hebben we enkele keren een vraag gekregen betreffende de contributie in Corona-tijd. Het SVC bestuur heeft, net als de meeste andere voetbalclubs, er voor gekozen om de contributie te laten doorlopen. De jeugd heeft veel kunnen doortrainen en onderling wedstrijdjes gespeeld. De senioren zijn harder getroffen en mochten veel van de tijd helaas het veld niet op met de groep. Zoals reeds eerder gecommuniceerd lopen er veel kosten door, missen we kantine inkomsten en de vereniging wil ook na de Corona-tijd financieel gezond blijven. Op het moment dat de wereld weer “normaal” is zal de balans worden opgemaakt en zal worden gezocht naar mogelijkheden om iets terug te doen, startende met de hardst getroffen teams. Dit is een intentie en geen belofte, waarop wordt teruggekomen als er meer duidelijk is. Onze eerste hoop is dat we snel weer met alle teams kunnen voetballen.

Toegang sportcomplex

Helaas worden we geconfronteerd met vandalisme op ons complex. Dat is een slag in het gezicht voor alle vrijwilligers die zich in het zweet werken om ons sportcomplex in goede staat te houden. De gemeente heeft wederom aangegeven dat “Sportpark de Wijher” geen open sportpark is en als de toegangspoorten gesloten zijn ben je dus niet welkom. “Handhaving” zal meer controles gaan uitvoeren. Uiteraard moedigen we het aan als je in je vrije tijd een balletje wil trappen, echter hier zul je dan een ander veldje voor moeten uitzoeken. Jouw plezier wordt helaas verpest door vernielers.

KNVB Oranjefestival met Shoot-out

Op 15 mei nodigen we leden en niet-leden tussen de 4 en 19 jaar namens de Tigers en SVC2000 uit om mee te doen aan het eerste shoot-out toernooi van Roermond. Dribbel, maak een top actie, omspeel de keeper en scoor! Vanaf 10.30 tot 13:00 uur (4-12 jaar) en 13:30-16:00 uur (13-19 jaar) zullen de shoot-outs plaatsvinden. In verband met Corona-maatregelen starten we met deze leeftijd, hopende dat het naar de toekomst een bindingsdag wordt, waar we velen leden en niet leden, jong en oud kunnen gaan verwelkomen. Afhankelijk van de RIVM regelgeving op 15 mei 2021 zullen we toeschouwers kunnen toelaten (of niet).

Doe mee, nodig je vrienden en vriendinnen uit en kom! Ben je nog GEEN lid?
Check https://bit.ly/3afQ1S0 voor opgave of mail naar shootout@svc-2000.nl.

Tot slot

De afronding van dit jaar (meedoen aan de Regio-cup) en de voorbereidingen voor komend jaar zijn in volle gang. Heb jij nog mensen in je kring die als trainer / leider iets wil toevoegen meld je dan via onze mail of spreek een bestuurslid / kaderlid aan. Volg de website en onze Social Media want ook de (her)inschrijvingen zijn gestart. Verzeker je van een plek bij SVC2000 voor komend jaar en blijf onderdeel van de SVC2000 familie. Eén die gaat voor betrokkenheid! 💙💛

Share via
Copy link
Powered by Social Snap