Uit de bestuurskamer #4

5 juni bestuursvergadering!

Het werd laat woensdag 5 juni! Als bestuur hadden we veel te bespreken. Wat is er te melden…

Receptie Mannen 1 op vrijdag 14 juni

Hieraan hebben we natuurlijk de nodige tijd besteed. Het is voor onze vereniging niet alleen een sportief hoogtepunt, maar ook een kans om alle leden, contacten, sponsoren, enz. een keer uit te nodigen. Het belooft een gezellige receptie en feestavond te worden.

Strategisch kompas 2019-2023

Met een hoog tempo waren we gestart met de voorbereidingen van ons nieuwe beleidsplan. Nog voor het einde van dit seizoen wilden we dat in een extra ledenvergadering laten vaststellen. Maar onze intenties – alles in samenspraak met het kader en een afspiegeling van de leden doen – botste met de realiteit: iedereen was en is in deze periode te druk met andere belangrijke dingen of koerst al richting zomervakantie. Daarom tillen we dit belangrijke proces over de vakantie-periode heen. Meteen daarna melden we ons weer bij leden en kader.

Zin om straks met ons mee te denken en praten, meld het even bij Francine van Megen, secretaris@svc-2000.nl. De op vrijdag 28 juni 2019 geplande extra ledenvergadering vervalt dus.

Vrouwenvoetbal

We maken ons als bestuur zorgen over de bezetting van de beide vrouwenteams. Er is een verloop omdat speelsters stoppen of vertrekken en we kunnen nog niet putten uit de jeugd. Allerlei opties hebben we tegen het licht gehouden en er zijn de afgelopen periode meerdere pogingen gedaan om samen te werken met andere verenigingen, bijvoorbeeld in combinatieteams.

SVC2000 doet veel inspanningen om het Roermonds vrouwenvoetbal stabiel op de kaart te krijgen. Inzet daarbij is samenwerken met andere Roermondse verenigingen, helaas tot nu toe niet met het beoogde resultaat.

In de jeugd zouden we nog graag een team samenstellen van meiden vanaf 12 jaar. We zoeken dus nog jeugdige voetbalsters. Dus als iemand nog vriendinnetjes, zusjes of nichtjes weet die willen gaan voetballen…

Wachtlijstleden

Onze vereniging heeft permanent een (te groot) aantal jongens en meisjes op de wachtlijst staan. Komend seizoen gaan we proberen deze kinderen al een plek te geven in een of meer trainingsgroepen, zodat ze al betrokken raken bij onze vereniging.

We zoeken nieuwe jeugdleiders zodat we extra teams kunnen formeren en zo de wachtlijst kunnen verkleinen. Interesse? Laat het ons even weten via info@svc-2000.nl

De buitenspelval

Komend seizoen gaan we samenwerken met Maurice Graef van de stichting KERNgezond, in de vorm van het project De Buitenspelval. Daarin zullen we met een juniorenteam door middel van recreatieve, sport en spel-activiteiten samenwerken met verzorgingshuis Roncalli. Vanaf september gaat dit project van start. Meer informatie volgt tegen die tijd via social media.

Balletje trappen op de Wijher

Jeugd kan tegenwoordig na school nauwelijks nog ergens terecht om een balletje te trappen.

Daarom hadden we een tijdje geleden – door het plaatsen van een draaipoort – de mogelijkheid geboden om dat op de Wijher te doen. Daar is immers veel ruimte en als de jeugd zich gedraagt, niets vernielt, naar ons kader luistert en alleen voetbalt, hebben we er strikt genomen geen last van. Maar kort geleden heeft de gemeente alsnog een ketting gehangen aan de draaipoort. Dat betekent dat we jeugd de toegang moeten weigeren.

We blijven vinden dat jeugd welkom is, als ze alleen maar komen voetballen en geen nadeel berokkenen. Daarom gaan we binnenkort in gesprek met wethouder Frans Schreurs om de sluiting van de draaipoort te heroverwegen.

Geen 7×7 als start van het seizoen

We hebben besloten om in 2019 geen START van het SEIZOEN in de vorm van een groots 7×7 toernooi te organiseren. In het afgelopen seizoen hebben we een groot beslag gelegd op een (in feite te klein) aantal vrijwilligers. Ook dit project zou qua inzet – deels in de vakantieperiode – ook weer neerkomen op diezelfde mensen, die al zo veel en zo vaak voor SVC2000 klaar staan.

We vinden het belangrijker dat iedereen in het zomerreces even afstand kan nemen en de accu oplaadt voor het nieuwe seizoen. We zullen nog bezien hoe we de traditionele loting van de nieuwe shirtsponsor 2019-2020 zullen vormgeven.

Verenigd Neel

Op 30 juni 2019 vindt aan de Raadhuisstraat in Maasniel een nieuw evenement plaats, dat in plaats komt van de vroegere kermis. Die zondagmiddag slaan vijf verenigingen de handen ineen om een dorpsfeest te organiseren voor de inwoners van Maasniel. Ook SVC2000 zit in de organisatie en biedt die middag vanaf 13.00 uur de kans om te scoren!

Zo zal er een pannaveldje zijn waarop kinderen in tweetallen tegen elkaar kunnen voetballen. Het zijn korte wedstrijdjes maar op een klein veld heb je net zo goed veel kansen om te scoren! Scoren kun je ook op het trapbord. Je kunt met een aantal doeltrappen veel punten verzamelen. Deelnemers krijgen een heus SVC2000-certificaat en een SVC2000-sticker.

Verkeersveiligheid naar de Wijher toe

Onlangs hadden we – mede namens de drie andere verenigingen op sportpark de Wijher – een prettig gesprek met wethouder Rens Evers. Onderwerp: een veiligere route voor de sporters naar ons sportpark. De gemeente komt met voorstellen en na de zomervakantie zetten we samen vervolgstappen.

Wist je dat…

  • We een advies hebben ontvangen van de werkgroep die vanuit de ledenvergadering ging nadenken over het onderwerp Herijking bijdrage leden;

  • We op basis van dit advies van onze leden na de zomer het vrijwilligersbeleid van SVC2000 tegen het licht gaan houden en kijken naar verbeteringen;

  • We gaan nadenken over het huidige systeem van contributie-inning en daarover in de ledenvergadering een voorstel zullen doen;

  • We een eerste begroting 2019-2020 hebben besproken die bijna sluitend is;

  • We binnen SVC2000 veel toppers hebben rondlopen die wekelijks en soms dagelijks voor onze club bezig zijn en een schouderklopje van ons allemaal verdienen;
Share via
Copy link
Powered by Social Snap