UIT DE BESTUURSKAMER #5

De laatste bestuursvergadering!

Ook als bestuur hebben we op 26 juni de eindsprint ingezet. Een enkeling was al terug van vakantie, een ander was aan het genieten van de welverdiende rust. Toch hebben we enkele besluiten genomen, die interessant zijn.

Strategisch kompas 2020-2024: samen!

We hebben al eerder gemeld dat we dit proces over de vakantieperiode heen gingen tillen. Nog belangrijker: we willen het samen met onze leden en kader tot stand laten komen. In september gaan we daarmee dus verder.

Zin om straks met ons mee te denken en praten, meld dat dan even bij Francine van Megen, secretaris@svc-2000.nl.

Valt je nog iets op? Nu we het nieuwe beleidsplan pas in de ledenvergadering eind 2019 vaststellen, zullen we het gaan hebben over de periode 2020-2024 en niet meer over 2019-2023.

Seizoen 2019-2020

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn weer zo goed als rond. Onze seniorenafdeling gaat met minder teams van start: geen Vrouwen 2 meer vanwege een te gering aantal speelsters en geen Mannen 5 meer; dit team koos ervoor naar een andere vereniging te gaan.

Ook de jeugdafdeling staat klaar om weer een heleboel jeugdleden voetbal te bieden. De jeugdcommissie zoekt nog enkele leiders, dus heb je belangstelling, dan neem contact op met jeugdvoorzitter Bart Knoops (mobiel bereikbaar op 06 21 10 55 63). Knap werk van onze vele bevlogen commissies en vrijwilligers, waarvoor dank!!

Planning 2019-2020

Er moet weer heel wat af gepland worden. Niet alleen een spannende competitie maar ook alle vergaderingen. Natuurlijk hebben we dat ook al voor de vergaderingen van bestuur en dagelijks bestuur gedaan. Die data staan binnenkort op de website. Nu alvast enkele voor de leden en vrijwillig(st)ers belangrijke momenten:

  • Zaterdag 24 augustus 9.00 uur: Klus-/poetszaterdag
  • Vrijdag 13 december 20.30 uur: Ledenvergadering
  • Zaterdag 4 januari 17.00 uur: Nieuwjaarsinstuif
  • Zaterdag 11 januari 10.00 uur: Kaderochtend

Begroting 2019-2020

Die is door het bestuur al bepaald en zal in de ledenvergadering in december worden vastgesteld. We hebben de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht en dus een sluitende begroting. Maar wel een begroting die op spanning staat. De energielasten van de gemeente gaan omhoog en het is dus erg belangrijk dat we allemaal verstandig omgaan met de verlichting op de velden. Geen energie verspillen dus!

De inkomsten vanuit verhuur van de BSOruimte gaan omlaag, het ledental bij de senioren is gedaald waardoor er minder contributie binnenstroomt, enz. We gaan de consumptieprijzen in de kantine aanpassen. Gezond eten en drinken stijgt minder dan ongezonde artikelen. De kantine-opbrengsten kunnen ook omhoog, als er vanuit onze leden meer clubactiviteiten zijn die wat geld in het laatje brengen. Ook gaan we nog kostenbewuster werken het komend jaar.

Keettrappers

Vanaf 1 september gaat deze kinderopvangorganisatie met de naam ‘Keettrappers’ op maandag, dinsdag en donderdag met een buitenschoolse opvang van start in ons clubhuis: de nieuwe SPORT-BSO van Roermond. Een nieuwe huurder dus voor deze BSO ruimte en een nieuwe partner voor onze club. We heten ‘Keet in de Kerk’ hartelijk welkom en kijken uit naar een prettige samenwerking!

Klus-/poetszaterdag 24 augustus

We gaan weer een zaterdagmorgen aan de slag om weer klaar en schoon te hebben voor het nieuwe seizoen. Zin om mee te helpen, meld dat dan aan Miranda Janssen, penningmeester@svc-2000.nl

Wist je dat?

  • Onze accommodatie ook dit jaar verfraaid wordt: deze keer door de herbestrating. Met dank aan de gemeente: het ziet er strak uit!

  • Veel vrouwen in onze vereniging met ontzettend veel plezier terugkijken op hun busreis en bezoek aan het WK Vrouwen, waar ze de Leeuwinnen hebben aangemoedigd.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap