Uit de bestuurskamer #6

Deze versie van de nieuwsbrief “Uit de Bestuurskamer” gaat over de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van 30 oktober en 27 november en het overleg van het Bestuur met de procesbegeleider van de KNVB (Har Perebooms) op 12 november.

WAT NU?

Met het aftreden van Arno Bendermacher als voorzitter, Bart Knoops als voorzitter van de jeugdcommissie en John Duisters als bestuurslid accommodatie zaken is er een behoorlijk gat geslagen in het Bestuur. Daarnaast zien we dat een aantal commissies (structureel) onder bezet zijn waardoor er meer taken terecht komen op de schouders van minder vrijwilligers.

Een situatie die niet houdbaar is. We hebben op 12 november een gesprek gehad met Har Perebooms van de KNVB. Har is procesbegeleider vanuit de KNVB en steunt vanuit zijn rol besturen van verenigingen. Er zijn een boel onderwerpen waarmee we als vereniging aan de slag moeten gaan. De vier belangrijkste onderwerpen op een rij:

  • Maak leden bewust wat het betekent om lid te zijn van een vereniging. Je bent geen klant van een voetbalvereniging, ieder lid is een onderdeel van de vereniging en heeft rechten maar ook plichten;
  • Benader leden en toekomstige leden persoonlijk om te kijken wat ze willen en kunnen betekenen voor SVC2000. Dat hoeft niet direct een rol in een commissie of het Bestuur te zijn maar kan ook een bepaalde taak zijn. Hoeveel tijd kan en wil iemand vrij maken, waar ben je goed in en welke taak past daar vervolgens bij. Vrijwilliger zijn is maatwerk;
  • Er komen meer taken terecht op de schouders van minder vrijwilligers. Dit geldt ook voor het Bestuur. Stel je de vraag wat zijn bestuurstaken en welke taken voer je als bestuurder nu uit die helemaal geen bestuurstaak zijn. Door die laatste taken niet meer te doen ontstaat er meer ruimte om te besturen;
  • De “Open Algemene Bestuursvergadering”. Voor iedere Algemene Bestuursvergadering wordt een lid uitgenodigd om de vergadering bij te wonen maar ook de mening of ideeën van zijn of haar team te delen. Bart Cox (speler van het eerste elftal) heeft 27 november het spits afgebeten en is bij de vergadering aanwezig geweest. Bart gaat voor de volgende Algemene Bestuursvergadering het stokje aan iemand overdragen.

De komende Algemene Leden Vergadering staat in het teken van deze onderwerpen. Heb je ideeën, wil je aan de slag voor de vereniging stuur dan een e-mail naar secretaris@svc-2000.nl of nog beter spreek één van de bestuursleden aan!

SOCCER COURT

De projectgroep werkt op dit moment de sponsorpakketten uit om het resterende geld dat nodig is om het veld aan te leggen bij elkaar te krijgen. Met de bijdrage vanuit SVC2000 zelf en een bijdrage van maar liefst € 7.500 van het Coöperatiefonds van de Rabobank Roermond Echt hebben we al een behoorlijk bedrag bij elkaar.

Kwartaal 1 van 2020 staat in het teken van het werven van sponsoren en het definitief maken van de plannen. Als het resterende geld bij elkaar is gebracht kan vervolgens in de zomerstop het veld worden aangelegd.

Heb jezelf een bedrijf of ken je een bedrijf dat graag zijn steentje bij wil dragen stuur dan een mail naar sponsoring@svc-2000.nl of geef het door aan één van de leden van de projectgroep Richard Tronco, Vincent Theunissen, Barry Driessen, John Duisters, Maurice Voestermans en Ruud Beurskens. ​

Roken op het sportpark

Vanuit de vereniging krijgen we verschillende signalen dat er nog regelmatig langs de velden waar kinderen en volwassenen aan het sporten zijn gerookt wordt. Dit wordt door zowel de sporters zelf als ook hun begeleiding als storend en ongewenst ervaren.

Bij SVC2000 hebben we twee rookpunten ingericht met als doel dat mensen die roken dat daar doen. Om duidelijk te maken waar deze punten zich bevinden en het dringende advies “Roken doe je bij het rookpunt” wat meer kracht bij te zetten worden er doeken gemaakt. Op deze doeken komt een plattegrond van het sportpark met de daarop aangegeven waar de rookpunten zijn en de boodschap “Roken doe je bij het rookpunt”.

Deze doeken worden op de hekken bij de verschillende velden aangebracht.

Extra algemene ledenvergadering

We kijken in het Bestuur natuurlijk niet alleen vooruit maar ook terug. Als we terugkijken op de extra Algemene Ledenvergadering van 11 oktober vallen ons een aantal dingen op. De opkomst was groter dan bij een reguliere Algemene Ledenvergadering het geval is waarbij er ook een goede vertegenwoordiging vanuit de jeugd aanwezig was: Hartstikke positief natuurlijk!

Het was een belangrijke vergadering voor de vereniging met onder andere het aftreden van voorzitter Arno Bendermacher en bestuurslid accommodatie zaken John Duisters en het al voorafgaand aan de vergadering aftreden van de voorzitter van de jeugd Bart Knoops. Stuk voor stuk vrijwilligers die zich met hart en ziel hebben ingezet voor de vereniging en we alleen maar dankbaar kunnen zijn. Een aderlating voor het bestuur en de vereniging.

In de uitnodiging maar ook in de vergadering werd opgeroepen om je beschikbaar te stellen voor één van de vrijgekomen bestuurstaken. Helaas heeft zich van te voren, tijdens en na de vergadering niemand gemeld. Ook stond de manier van communiceren binnen de vereniging en het vertrouwen in het Bestuur op de agenda.

Vanuit het Bestuur is geprobeerd om aan de hand van een aantal stellingen het gesprek over deze onderwerpen aan te gaan. Dit gesprek kwam, behoudens een goede suggestie over de communicatie vanuit één van de leden, niet op gang en heeft dan ook niet tot resultaat geleid. Met de suggestie, reageer niet meer inhoudelijk op e-mail berichten maar verwijs naar de inloopspreekuren van het Bestuur die iedere maand gehouden worden om het persoonlijk te bespreken, zijn we aan de slag gegaan.

We vertrouwen erop dat de aanwezige leden bij de aankomende Algemene Ledenvergadering het podium wel gebruiken om hun meningen of ideeën rondom deze onderwerpen te delen.

Wist je dat?

  • SVC2000 meedoet aan het initiatief KERNGEZOND-De Buitenspelval een traject waarbij ouderen worden gekoppeld aan een jeugdteam van SVC2000 (JO14-1) om gezamenlijke activiteiten te organiseren. Niks moet, alles mag; koken, spellen, quiz, schilderen, wandelen, op bezoek bij een voetbalwedstrijd enz. Wordt vervolgd!
  • Onze Veterinnen op 1 november wederom kampioen zijn geworden. Met 49 punten uit 20 wedstrijden en een doelsaldo van + 42 een top prestatie
  • SVC2000 deelneemt aan de Nationale Voetbaldag van de KNVB op 13 juni aanstaande. Kijk voor meer informatie op de website!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap