Uit de bestuurskamer

We hadden ons het eerste jaar veel anders voorgesteld dan dat het gegaan is. Maar voor wie geldt dat niet terugkijkende op 2020. We werden geconfronteerd met iets waar de gemiddelde Nederlander niet zo van houdt: Er werd ons verteld wat we wel en niet mogen en dit alles geeft niet veel ruimte tot eigen initiatief. Onze generaties zijn meer gericht op: Ik bepaal zelf wel wat ik doe, dat hoeven andere ons niet te vertellen… maar het ging toch echt anders!

Met veel energie zijn we gestart met de nieuwe taak als SVC2000-bestuur, maar we kunnen er lang en breed over praten; de huidige Corona situatie helpt niet. Natuurlijk kan er veel online, maar het voetbal waar wij het over willen hebben speelt zich toch echt af op en rond het veld. Het gaat om beleven, eraan ruiken en ervaringen delen, contacten onderhouden en verwachtingen naar elkaar uitspreken, het voetbalplezier van het gezicht aflezen en emotie! Maar ook het drankje en het hapje in de kantine en praten over alles, al gaat het nergens over.

Natuurlijk wordt er op de achtergrond veel gedaan, maar we popelen om met het echte werk te starten en uit de
wachtkamer te komen. We willen volop gaan voor betrokkenheid; we willen graag dat de leden van SVC2000 zich thuis voelen bij onze club en hier ook iets voor willen doen en dan een merendeel aan plezier terug gaan krijgen. Naar SVC2000 komen moet een invulling in de week zijn dat je niet wilt missen!

Indien er zaken zijn die jij met het bestuur wilt bespreken, stuur een e-mail naar info@svc-2000.nl. Daarnaast zullen vanaf de start van het nieuwe seizoen inloop-uurtjes plaatsvinden in onze kantine.

Covid-19 / Corona

Waar het in Maart 2020 binnenviel als een bom, zijn we er nu aan gewend om het nieuws te volgen en te horen wat we wanneer weer wel en niet mogen. Hopelijk gaat het vaccin ons snel onze vrijheid terug geven, daarnaast zullen we de berichten van de overheid, het RIVM, de gemeente en de KNVB volgen. Afhankelijk daarvan kunnen we handelen. Op dit moment willen we alle families die zijn getroffen met corona-zieken veel sterkte toewensen vanuit het bestuur. Dit geldt ook voor alle ondernemers en onze sponsors die hard zijn getroffen. Relativeren is belangrijk in deze tijd, voetbal is natuurlijk heel belangrijk, maar gezondheid en de basis levensbehoeftes (inkomen) staan op de ladder toch nog een treetje hoger. Blijf allemaal gezond en laat het jullie goed gaan.

Iedereen doet mee!

In de vorige editie hebben we het gehad over dat ieder uurtje helpt. Als iedereen één keer per jaar zich een paar uurtjes inzet voor de club, dan maken we onze mogelijkheden veel groter en kan het bestuur gaan besturen in plaats van brandjes blussen. We willen een start gaan maken met het oud papier op halen en dan volgen met de kantinebezetting. Het idee is dat elke leeftijdscategorie bij de jeugd en elke seniorenteam één keer per jaar het oud papier ophalen verzorgd. We hebben dan bijvoorbeeld 8-12 ouders / spelers nodig die een dinsdagavond of zaterdagochtend 3 uurtjes lopen voor de club. Voorbeeld: Slechts één keer per jaar verwachten we dat 8-12 ouders uit de hele F-jeugd papier ophalen, dat lijkt ons prima te doen! We zijn momenteel bezig het idee verder organisatorisch uit te werken en zullen hier in 2021 verder over communiceren en mee starten.

Financiële injecties

In de afgelopen maanden zijn er enkele initiatieven gelanceerd die er toe hebben geleid dat de club extra geld tot beschikking krijgt. Vaste kosten blijven doorlopen, kantine inkomsten zijn er niet, dus elke euro is in deze welkom om een solide financiële basis te houden. We kunnen klagen dat de Grote Clubactie minder geld heeft opgebracht dan vorig jaar, maar dan doen we alle leden die loten verkocht hebben sterk te kort. We zijn in deze dankbaar voor al het werk dat in deze lastige tijd is verzet om de loten aan de man te brengen. Daarnaast hebben er gelukkig weer velen bij de Rabobank Clubkas Campagne op SVC-2000 ingezet. Ons 1e elftal is gestart met een grote belronde en verkoopt online bierpakketjes, waarvan de volledige opbrengst in onze clubkast zal vloeien. Een topinitiatief van ons vlaggenschip! Als de wereld weer wat meer open is, zullen we snel het gesprek aan gaan met de gemeente om het “soccer court” te verwezenlijken op ons sportcomplex!

Verlenging contract trainer 1e elftal

Ricardo Wassenberg zal ook in het seizoen 2021-2022 trainer zijn van het 1e elftal. Ricardo geniet het volste vertrouwen van bestuur en spelers. We wensen hem dan ook veel succes in het voortzetten van deze mooie uitdaging!

Shirt-sponsoren 2e en 4e senioren elftal

We mogen 4 nieuwe shirt-sponsoren verwelkomen. Schijns auto’s pronkt op ’t shirt van ons 2e elftal. Cafetaria In ’t zand, samen met Global Green Solar en Infonitoo Software & Design vullen het shirt van het 4e elftal. Top dat sponsoren in deze tijd ook aan onze voetbalclub denken! We hopen op een lange samenwerking. Heb jij nog een sponsor of iemand die iets voor onze club wilt doen, neem dan contact op met Ron Wouters via info@svc-2000.nl

Tot slot

Door bekende omstandigheden kunnen de gebruikelijke activiteiten niet door gaan. De nieuwjaarsborrel kan niet plaatsvinden. De volgende ALV willen we houden op het moment dat onze leden fysiek aanwezig kunnen zijn. Uiteraard hopen we weer snel de draad op te pakken, maar dit hebben we helaas niet zelf in de hand. Het bestuur wenst eenieder met zijn/haar familie een sportief 2021, waarbij we samen kunnen werken aan een mooie verdere ontwikkeling van onze club. Laat het eenieder goed gaan, blijf gezond en hopelijk tot snel op het veld, langs de lijn, op de parkeerplaats of in de kantine.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap