Nieuws uit de bestuurskamer

Vanaf de stemming, op de Algemene Leden Vergadering van 12 Maart 2020 jl., is er veel tijd door het nieuwe SVC2000-bestuur gestoken om een goed voortbestaan van de vereniging te waarborgen. Met zijn allen (de vereniging) hebben we besloten dat dit de moeite waard is, dus daar gaan we dan ook volop voor. Op 2 mensen na hebben we een volledig nieuw bestuur en dit vergt veel inlezen in de lopende materie, achterhalen waarom beslissingen gemaakt zijn, of we zo verder willen gaan of dat we juist verandering willen. Een nieuw bestuur kan tot andere prioriteiten komen en zal ook met nieuwe ideeën komen. Het hoofdthema is betrokkenheid; we willen graag dat de leden van SVC2000 zich thuis voelen bij onze club en hier ook iets voor willen doen en dan een merendeel aan plezier terug gaan krijgen. Naar SVC2000 komen moet een invulling in de week zijn of worden dat je niet wilt missen!

Indien er zaken zijn die jij met het bestuur wilt bespreken, stuur dan een email naar info@svc-2000.nl. Daarnaast zullen we vanaf de start van het nieuwe seizoen weer starten met de inmiddels bekende inloop-uurtjes in onze kantine. Indien je vragen hebt die je in een één op één gesprek wilt bespreken, is dit de mogelijkheid om dat te doen! Exacte datums zullen nog volgen…

Covid-19 (Corona)

Het blijven lastige tijden en helaas is er nog geen groen licht voor de volledige vrijheid. We mogen steeds meer, maar alles hangt af van de ontwikkeling van het virus. Ook wij volgen daarom de richtlijnen van het RIVM. We hebben complimenten ontvangen van de gemeente Roermond voor de aanpak gedurende de start van de trainingen. Ook nu blijven we in direct contact met de gemeente en hopen we dat we de seizoenstart zo normaal mogelijk op gepaste afstand kunnen laten plaatsvinden.

Elk uurtje helpt!

Hoe zonde zou het zijn als wij uiteindelijk de contributie zouden moeten verhogen omdat we bepaalde diensten niet meer zelf kunnen uitvoeren, denk bijv. aan de kantinediensten en het ophalen van oud papier. Dit is een significante inkomstenpost op onze begroting. Momenteel vragen we andere verenigingen om bij te springen met oud papier ophalen en daar zijn we ze dankbaar voor, maar ons doel is om deze inkomsten bij te schrijven op ons eigen rekeningnummer en op een goede manier te laten terugvloeien in de vereniging. Geef je op voor een paar uurtjes vrijwilligerswerk!. Kunnen we op je rekenen?

Voetbal centraal

De eerste maanden als bestuur hebben we duidelijk naar elkaar uitgesproken dat het binnen onze club moet gaan om voetbal. Super dat er nog tal van activiteiten zijn buiten het voetbal, maar voetbal moet centraal staan. Alles is in het werk gesteld om de teams goed gevuld te krijgen met spelers/speelsters, trainers en leiders. Het eerste doel van onze club is voetbal aan te bieden. Dat klinkt heel logisch, maar toch gaat het heel vaak over randverschijnselen en is het “voetbalgedeelte” nog onvoldoende geregeld. We hebben dan ook alles binnen onze mogelijkheden gedaan, om het 1e damesteam binnen boord te houden. Dit is, hoe verveld dat ook is, niet gelukt. Mede doordat sommige de keuzes al gemaakt hadden om te verkassen. Ons doel blijft overigens om damesvoetbal binnen SVC2000 aan te bieden en we gaan kijken of we volgend seizoen weer met een SVC2000 VR1 team aan de start kunnen verschijnen. Verder  zijn we trots op een “nieuw” 2e (mannen)team dat start door goed werk van enkele leden binnen de club. De voetbaltechnische commissie zal in structuur veranderen, waarbij gekeken wordt naar behoefte van trainers en club. De prioriteit van het bestuur ligt momenteel dan ook volledig op een goede start van seizoen 2020-2021

Communicatie

Mogelijk heb je het gevoel dat je te weinig betrokken bent geweest bij keuzes of dat met jou nog niet gesproken is. Communicatie is zo’n typisch woord waar iedereen over praat, maar ook iedereen een andere betekenis aan geeft. Als bestuur zijn we aan de slag gegaan en maken we keuzes, daar hebben jullie immers goedkeuring voor gegeven met de stemming vóór het nieuwe bestuur. Soms zullen we uitvoerig klankborden, soms zullen we doorpakken. Dit gebeurt altijd in het belang van de vereniging. Als je vind dat je te kort bent gedaan, meld je dan bij ons. Vaak hoor je: “Als het niet gaat op een bepaalde manier, dan stop ik ermee!” Het is onze intentie iedereen van goede wil binnen boord te houden. Sprekende mensen kunnen geholpen worden, echter “van horen zeggen” kunnen we niet zo veel mee en is altijd achteraf. Help ons door met juiste communicatie, samenwerken te verbeteren! Realiseer je wel dat niet alles gelijktijdig opgepakt kan worden.

Opening seizoen 2020

Op zaterdag 22 Augustus willen we het seizoen met alle leden van SVC2000 op feestelijke wijze starten! Dit door een mini-toernooi te organiseren in zowel onze jeugdafdeling als senioren-afdeling. Vanaf 13:00 uur wordt er gevoetbald. Ons 1e elftal speelt diezelfde avond om 18.30 uur tegen FC Venlo 1. Op gepaste afstand zal buiten een samenzijn worden gepland met DJ en BBQ.

Tot slot

Een zeer vervelende periode voor SVC2000 is afgesloten. Een bestuur dat opstapt en weinig tot geen mensen die spontaan deze taken willen overnemen. Uiteindelijk is er zelfs een mediator nodig om het voortbestaan van de club te kunnen waarborgen. Als club kun je onmogelijk trots zijn op deze ontwikkeling, onafhankelijk hoe je denkt over besturen. Als nieuw bestuur danken we éénieder die zich de afgelopen periode heeft ingezet voor SVC2000 en hopen we dat velen de kracht hervinden om dit ook weer op te pakken. Vanaf nu laten we deze periode achter ons en kijken we alleen nog vóóruit! Dit gaan we samen doen met onze leden, laten we samen weer trots worden op onze club, SVC2000 verdient dit!

Noteer in de agenda: 25-09-2020 is er een Algemene Leden Vergadering

Share via
Copy link
Powered by Social Snap