Uitnodiging ALV – 25 SEP

Heb je vragen en/of opmerkingen? Stuur dan graag een mail naar info@svc-2000.nl

Op 4 mei jl. tijdens de online ALV heeft het nieuwe bestuur aangegeven dat er een nieuwe ALV zal volgen als de maatregelen rondom COVID-19 het toelaten. Binnenkort is het dan zover! We hebben een voorstel tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement voorbereid omdat we meer leden bereid hebben gevonden om plaats te nemen in het bestuur dan er in het huidige Huishoudelijk Reglement beschreven is. De voorgestelde wijzigingen worden als downloads onderaan de pagina toegevoegd, en liggen ter inzage in het clubhuis.

De extra algemene ledenvergadering van SVC 2000 wordt gehouden op vrijdag 25 september 2020 om 21.00 uur in het clubhuis op sportpark de Wijher. De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Mededelingen/eventueel ingekomen stukken voor de extra algemene ledenvergadering
  3. Beweegredenen van het nieuwe bestuur
  4. Stemming Voorstel tot aanpassing Huishoudelijk Reglement
  5. Stemming nieuw bestuurslid Ronald Vorage
  6. Vrijwilligers
  7. Communicatie
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Alle leden van SVC2000 – senioren-, veteranen- en jeugdleden (vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger) – zijn welkom. Mocht iemand verhinderd zijn, dan verzoeken wij u dit tijdig aan de secretaris mede te delen (per e-mail: secretaris@svc-2000.nl).

Het bestuur van SVC2000

Downloads

BEN JIJ OOK VOLGEND SEIZOEN
ONDERDEEL VAN DE SVC2000 FAMILIE? 💙💛

Hey jeugdspeler, heb jij je al ingeschreven voor het nieuwe seizoen? Nog niet, doe dat dan nu direct! Klik op de knop hieronder om je inschrijving te voltooien.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap