Voetbal.nl

Voetbal.nl

Internet verovert de wereld in een snel tempo. In iedere winkel kun je we pinnen met je pinpas of telefoon, overal ben je verbonden met het internet. Het is niet meer weg te denken in de moderne wereld. Wij als SVC2000 willen ook een stap maken naar de toekomst en daarbij kunnen de trainers/ begeleiders binnen SVC2000 een grote rol in spelen. De KNVB heeft tool gemaakt waarmee de vereniging, leiders en spelers alles omtrent het amateur voetbal op een plek kunnen vinden.

Wij binnen SVC2000 steunen deze digitale tool volledig en willen ook de leden binnen de club betrekken bij ons doel. Op deze pagina zullen we duidelijk maken wat er allemaal kan met de voetbal.nl app en website en waarom deze ervoor kan zorgen dat het leiden van een team een stuk gemakkelijker kan.

Leeswijzer

Klik op een van de kopjes hieronder om naar het desbetreffende kopje te gaan.

De vereniging en voetbal.nl

Voor SVC2000 kan voetbal.nl (app + website) een belangrijk middel zijn om te communiceren met haar leden. Iedereen die zich aanmeld als lid van SVC2000 moet een e-mailadres opgeven, deze wordt in het systeem gezet en met dit e-mailadres kunnen de leden een account maken op voetbal.nl. De voordelen voor de vereniging van voetbal.nl:

  • Communiceren van belangrijk nieuws door middel van pushberichten;
  • Publiceren van de verenigingskalender, ieder lid krijgt deze evenementen in zijn/haar agenda;
  • Vrijwilligerswerk organiseren vanuit de app; (denk aan bardiensten, klussjes etc.)
  • Inplannen van vergaderingen van commissies zodat ook deze in de app/ website tevoorschijn komen;
  • Het aanwijzen van scheidsrechters, lokalen, velden aan wedstrijden zodat iedereen thuis, op de app al kan zien waar hij/zij moet zijn en waar voetbalt;
Hieronder zal per onderdeel worden uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat en wie dit kan doen.

Versturen van een pushbericht

Het versturen van een pushbericht voor belangrijk nieuws kan alleen gedaan worden door mensen met een account voor de Sportlink.Club applicatie. Verder moeten deze mensen rechten hebben tot het tabblad Mobiel in het hoofdmenu. Onder het menu Mobiel > Dashboard > Stuur berichten, kan er een bericht worden verstuurd van maximaal 140 tekens naar een geselecteerde werkset. De werkset dient vooraf te worden aangemaakt door specifiek personen te selecteren en deze in de werkset te zetten. Een pushbericht kan naast een stukje tekst ook een link bevatten waar de ontvangers op kunnen klikken. De link komt in het bericht te staan onder de tekst “meer”.

Een voorbeeld van de Sportlink.Club applicatie.

Een voorbeeld van hoe een ontvangen
pushbericht er in de app uitziet.

Publiceren van de verenigingskalender

De verenigingskalender staat meestal vast voor een heel jaar. Aan het begin van het seizoen zal worden bepaald wanneer de verschillende evenementen/ activiteiten worden gehouden. Zodra de datums geprikt zijn zal de vereniging deze publiceren op de website en via voetbal.nl. De leden krijgen deze activiteiten ook te zien in de app onder programma en kunnen er ruim van tevoren mee rekening houden met hun eigen planning. Er kunnen aan een activiteit beheerders worden toegevoegd en leden kunnen zich aan- en afmelden voor een activiteit.

Een activiteit kan worden aangemaakt onder het hoofdmenu Activiteiten > Verenigingskalender. Door dubbel op een datum te klikken kan een nieuwe activiteit worden gemaakt. De meeste activiteiten van de verenigingskalender zijn open voor iedereen, er hoeft niemand specifiek te worden uitgenodigd. Verder kan een activiteit verschillende dingen bevatten zoals een tijdstip, locatie en een beschrijving.

Voorbeeld van een activiteit in het programma overzicht, een gedetailleerd overzicht van een activiteit en een voorbeeld hoe deze in Sportlink.Club kan worden aangemaakt.

Vrijwilligerswerk organiseren vanuit de app

De uitleg over deze mogelijkheid zal zo snel mogelijk volgen.

Inplannen van vergaderingen

Voor de commissie-leden binnen SVC2000 is er een mogelijkheid om vergaderingen en andere evenementen in te plannen. Denk bij een vergadering van de jeugdcommissie aan een datum, tijdstip en deelnemers die allemaal uitgenodigd kunnen worden. De vergadering kan alleen voor deelnemers zichtbaar worden gemaakt. Een voorbeeld hoe zo’n activiteit gepersonaliseerd kan worden staat hiernaast.

Het plannen van een vergadering lijkt op het plannen van een activiteit alleen is deze niet zichtbaar voor alle leden en moeten de deelnemers van tevoren worden toegevoegd in Sportlink.Club.

Als beheerder van een vergadering kan de lijst van aanwezigen makkelijk ingezien worden. Er kan ook voor gekozen worden om de aanwezigheid vast te zetten zodat alleen beheerders deze nog kunnen wijzigen. (Dit kan door op het slotje te klikken.

Pushbericht versturen vanuit de app

Het handige aan een vergadering plannen met de app en Sportlink is dat de deelnemers van een vergadering pushberichten kunnen ontvangen indien de beheerder iets wil melden met alle deelnemers. Laten we zeggen dat de vergadering een half uur later begint door het slechte weer, dan kan er bovenin de pagina op het spreekwolkje geklikt worden en een bericht van maximaal 140 tekens worden gestuurd naar alle deelnemers van het evenement.

Iedereen krijgt dit pushbericht te zien op zijn of haar telefoon. Zo is iedereen op de hoogte, ook als iemand niet meer op de mail kijkt.

Voorbeeld van een vergadering in het programma overzicht, een overzicht van de deelnemers van de vergadering en een voorbeeld hoe deze in Sportlink.Club kan worden aangemaakt.

Voorbeeld van het scherm waarin er een pushbericht verstuurd kan worden naar alle deelnemers van de vergadering.

Toevoegen van scheidsrechters, velden en lokalen aan een wedstrijd

Om scheidsrechters, leiders en spelers het makkelijker te maken kunnen via Sportlink.Club de scheidsrechters, lokalen en velden aan een wedstrijd worden toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat de scheidrechters automatisch de wedstrijd in hun wedstrijdzaken app te zien krijgen en de spelers en leiders kunnen via voetbal.nl precies zien in welk kleedlokaal ze moeten zijn. Naast de publicatie van de kleedkamers en velden op de publicatieboren buiten en in de kantine zal nu ook de kleedkamer indeling in de kantine op het tv scherm getoond worden. 

Om de kleedkamers en velden in te delen moet er  ingelogd worden via Sportlink.Club door het wedstrijdsecretariaat. Zij kunnen onder Wijdstrijdzaken > Wedstrijden plannen > Wedstrijdprogramma, zoeken naar wedstrijden op een bepaalde datum. Nadat er een zoekopdracht is gestart zal er een lijst tevoorschijn komen met een aantal wedstrijden. Bij de thuis wedstrijden kan er geklikt worden op de wedstrijd zodat er enkele dingen ingevuld kunnen worden. Dit ziet er uit als het voorbeeld hiernaast.

Zoals je kunt zien kun je de kleedkamer voor de scheidsrechter, thuis- en uitploeg kiezen, deze zijn al aangemaakt, ze hoeven alleen ingedeeld te worden. Verder kan er ook gekozen worden om een veld te selecteren, er kan gekozen worden uit Hoofdveld, veld 1, 2 en 3.

Om scheidsrechters aan te stellen moeten eerst alle scheidsrechters aangewezen worden als scheidsrechter. Dit kan onder het menu: Wedstrijdzaken >
Verenigingsscheidsrechters > Scheidsrechter instellingen. Hier kunnen in principe alle leden worden toegevoegd. Zodra ze eenmaal zijn toegevoegd dan kan er onder het menu: Wedstrijdzaken > Verenigingsscheidsrechters > Aanstellen scheidsrechters gezocht worden naar door de KNVB ingeplande wedstrijden. Nadat er gezocht is op een specifieke week kan per wedstrijd de scheidsrechter van dienst worden geselcteerd.

De leiders en voetbal.nl

Ook voor leiders binnen SVC2000 kan voetbal.nl een belangrijk middel zijn om te communiceren met de spelers/ ouders binnen het team. In de meeste gevallen is het zo dat de ouders hun eigen e-mailadres zullen doorgeven aan de vereniging, dat wil zeggen dat zij de voornaamste contactpersoon zijn via de app. Wij willen jullie als leiders vragen om de ouders/ spelers van je team ervan te overtuigen dat de app een must is binnen het team. Waarom dit zo is, dat zullen we nu uitleggen:

  • Alle trainingen en wedstrijden zullen in de app staan, met aanvangstijden, veld en kleedlokalen. Iedereen weet waar/wanneer hij aanwezig moet zijn;
  • Spelers kunnen zich afmelden voor trainingen/ wedstrijden via de app;
  • Als trainer kun je alle ouders in een keer op de hoogte houden van een training of wedstrijd die later begint door een pushbericht te versturen;
  • Rijlijsten hoeven niet meer gemaakt te worden, je kunt deze zelf in de app invullen per wedstrijd. Ook kun je ervoor kiezen om ouders zelf hun beschikbaarheid te laten kiezen;

Hieronder zal per onderdeel worden uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

Wedstrijden & trainingen in de app

Zodra je eigen team door de KNVB is ingedeeld in een competitie en beker zullen de wedstrijden voor je team automatisch in de app beschikbaar zijn. Daarnaast zullen ook alle trainingen in de app beschikbaar zijn, hier hoef jij helemaal niks voor te doen, daar zal de vereniging voor zorgen. Zodra dit allemaal gedaan is kunnen spelers/ ouders alle informatie omtrent je team vinden in de app. Voor alle trainingen zullen ook het trainingsveld, kleedlokaal en tijdstip worden toegevoegd. Bij wedstrijden zijn dit ook nog de scheidsrechter van dienst en het veld.

Aanwezigheid trainingen en wedstrijden via de app

Spelers/ ouders een pushbericht versturen voor de training/ wedstrijd

Rijlijsten in de app zetten

Spelers/ ouders en voetbal.nl