Wil jij meedenken???

Wil jij meedenken???

Tijdens de algemene ledenvergadering in december is het gebrek aan vrijwilligers een aantal keren ter sprake gekomen. Dit gebrek aan vrijwilligers zorgt ervoor dat steeds meer taken bij steeds minder mensen terecht komen en er ook taken eenvoudigweg niet worden opgepakt. Het initiatief is dan ook genomen om een voorstel uit te werken om de bijdrage van de leden te gaan herijken.

Gedacht wordt aan een extra financiële bijdrage per lid naast de contributie die kan worden terugverdiend door zich in te zetten als vrijwilliger. Daarnaast kunnen verschillende soorten lidmaatschappen een punt van aandacht zijn en kan er bijvoorbeeld nagedacht worden of de duur van een lidmaatschap voordeel op moet leveren. Om hier invulling aan te geven worden er in de periode februari tot en met mei een aantal zogenaamde spiegelsessies georganiseerd waarin leden uit alle lagen van de vereniging meepraten en komen tot een advies richting het bestuur.

Op basis van dit advies wordt door het bestuur een voorstel uitgewerkt. Dit voorstel wordt in een extra algemene ledenvergadering nog dit seizoen voor besluitvorming voorgelegd. Tijdens de ledenvergadering hebben zich al een aantal deelnemers aangemeld.

Meld je aan!

Wil jezelf hier ook over meedenken stuur dan uiterlijk 23 januari 2019 een e-mail naar secretaris@svc-2000.nl. Heb je vragen neem dan contact op met Arno Bendermacher 06-53154213.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap